Tử Vi 2015 Tuổi Tuất

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Tuất 82 Tuổi – Dương Nữ

rua-cong-ho-lo-xanh-e230

GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Xanh Ban Phước   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Kế Đô : Ốm đau, hao tốn HẠN : Thiên tinh: Rối rắm, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Tuất 70 Tuổi – Dương Nữ

Phat-di-lac-thanh-ngoc-H043-02

BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Thanh Ngọc   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO : Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Địa Võng : more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Tuất 58 Tuổi – Dương Nữ

A160-binh-do-01

MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-2-1959) Vật Phẩm May Mắn: Bình Phượng Hoàng   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Huỳnh Tuyền : Phòng bệnh more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Tuất 46 Tuổi – Dương Nữ

Cau-thach-anh-vang-M191-2164-021

CANH TUẤT – 46 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Cầu Thạch Anh Vàng Non   Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Thoa xuyến Kim ( Vàng nữ trang) SAO: Kế Đô : hao tài, đau ốm HẠN: Thiên tinh : rối more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Tuất 34 Tuổi – Dương Nữ

Chuoi-ty-huu-thach-anh-hong-S5021-2

NHÂM TUẤT 34 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng   Tướng tinh: Con Trĩ. Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy ( Nước biển lớn) SAO: Thái dương : May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa võng more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Tuất 22 Tuổi – Dương Nữ

vong-tay-ho-phach-vm109-02

GIÁP TUẤT – 22 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 23-1-1994 đến 10-2-1995) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Hổ Phách   Tướng tinh: Con Ngựa, Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Tam khoe: Xây xát tay more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Tuất 82 Tuổi – Dương Nam

cay-dao-tien-dt228

GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-1-1935) Vật Phẩm May Mắn: Đào Tiên Chúc Thọ   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : La Hầu : Ốm đau nạn tai HẠN : Tam Kheo : Xây more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Tuất 70 Tuổi – Dương Nam

xau-5-ho-lo-cc1153

BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Xâu Hồ Lô Bình An   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc Thượng Thổ (Đất Tò Vò) SAO : Kế Đô : Nạn tai, rối rắm HẠN : Địa Võng : more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Tuất 58 Tuổi – Dương Nam

Thiem-thu-hoang-long-5091

MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-3-1959) Vật Phẩm May Mắn: Thiềm Thừ Tài Lộc   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thái Bạch : Hao tài, đau ốm HẠN : Toán tận : Trở more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Tuất 46 Tuổi – Dương Nam

ky-lan-m150

CANH TUẤT – 46 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Kỳ Lân Lam Ngọc   Tướng tinh : Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng trang sức) SAO : La Hầu: Rối rắm, nạn tai HẠN : Tam kheo : Xây more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Tuất 34 Tuổi – Dương Nam

chuoi-da-thanh-kim-s2057-2879-02

NHÂM TUẤT 34 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Đá Thanh Kim   Tướng tinh: Con Tĩ. Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy ( Nước biển lớn) SAO: Kế Đô : Hao tài, đau ốm HẠN: Địa võng : nhiều rối more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Tuất 22 Tuổi – Dương Nam

d135-quan-cong-dong-nho

GIÁP TUẤT – 22 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Quan Công Đồng   MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thái Bạch : ốm đau, hao tốn HẠN : Thiên tinh : Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN : Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat