chọn cây trồng theo phong thủy

Trồng cây theo chủ đề màu

Màu sắc làm thay đổi cảm xúc và tâm trạng của chúng ta nhưng chúng ta cũng có thể dùng màu sắc để tập trung vào các khu vực trong Bát quái, phụ thuộc vào các tính chất của hành ở khu vực đó.  

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat