vật phẩm may mắn trong công việc

Rồng – Linh vật cát tường, biểu tượng của dân tộc Châu Á

2016-03-08 13.05.56

Từ lâu, hình tượng con rồng đã được coi là biểu tượng thiêng liêng và cát tường của các nước Châu Á. Bản thân hình tượng con rồng đã có một bề dày lịch sử lâu dài, mang đậm ý nghĩa cát tường và tinh thần thánh sâu sắc. Tinh thần thánh của rồng, trước more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat