vận trình tuổi mùi

Vận trình cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 như thế nào?

De-do-keo-cai-H087G

Hỏi: Vận trình của cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 như thế nào? Đáp: Theo Tử vi, thì những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, Bản mệnh Thiên Thượng Hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác. Bản more »

Vận trình cuộc đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 như thế nào?

Dê chiêu tài

Hỏi: Vận trình của cuộc đời người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 như thế nào? Đáp: Theo Tử vi, thì những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, Bản mệnh Thiên Hà Thủy, tính cách hiền hòa, khéo léo dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác mà được mọi người vô cùng more »

Vận trình cuộc đời tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 như thế nào?

deh001

Hỏi: Vận trình của cuộc đời người tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 như thế nào? Đáp: Theo Tử vi, thì những người tuổi Ất Mùi sinh năm 2015, Bản mệnh Sa Trung Kim, tính tình thân thiện dễ gần, sống biết trước biết sau, giàu lòng trắc ẩn. Họ cũng là người trọng nghĩa more »

Vận trình cuộc đời tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 như thế nào?

Dê chiêu tài

Hỏi: Vận trình của cuộc đời người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 như thế nào? Đáp: Theo Tử vi, thì những người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, Bản mệnh Dương Liễu Mộc, tính cách nhu thuận, không thích làm chuyện nổi bật giữa đám đông. Họ là người có tinh thần trách nhiệm more »

Vận trình cuộc đời tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 như thế nào?

dept

Hỏi: Vận trình của cuộc đời người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 như thế nào? Đáp: Theo Tử vi, thì những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, Bản mệnh Lộ Bàng Thổ, tâm địa hiền lương, có ý chí, có trách nhiệm cao. Vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và more »

VẬN TRÌNH NGƯỜI TUỔI MÙI TRONG NĂM MẬU TUẤT 2018

dept

Sao tốt Phúc Tinh, Thiên Đức, Bát Tọa giúp gặp hung hóa cát. Tuổi Mùi có được nhiều đại cát tinh chiếu mệnh. Sao xấu Quyển Thiệt, Câu Giảo, Thiên Hình, Phục Binh, Quả Tú, dễ gặp chuyện thị phi tiểu nhân gièm pha. Vận trình của người tuổi Mùi trong năm Mậu Tuất 2018 more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat