vận mệnh Nam mạng Kỷ Sửu 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nam

HM164-2724-Cau-thach-anh-trang

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 21-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Trắng Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Xích Đế, Phú Quý MẠNG: Tích lịch Hỏa (lửa sấm sét) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên la: tinh more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat