tử vi tài chánh Giáp Dần 2016 Nam mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Dần 43 Tuổi – Dương Nam

ma-thuong-phong-hau-nho-g219-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Dần 43 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn: Mã Thượng Phong Hầu Đồng TƯỚNG TINH: Con Trâu – Con dòng: Hắc đế, phú quý. MẠNG: Đại khê Thủy (Nước suối lớn) SAO: Kế Đô: Trở ngại, ốm đau HẠN: Địa Võng: Nhiều more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat