tử vi sự nghiệp Kỷ Sửu 2016 Nữ mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ

long-quy-hoang-long-nho-m036-2 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ: 29-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Hoàng Long Tướng tinh: Chim Cú, con dòng: Xích Đế, phú quý Mạng: Thích lịch hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thổ Tú: Rối rắm, thị phi Hạn: Diêm Vương, bệnh đường máu more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat