Tử Vi 2016 Tuổi Thìn Nữ Mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ

CC2018-ho-lo-tu-nhien-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27 -1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ lô Tự Nhiên TƯỚNG TINH: Chó sói con dòng; Hắc Đế, trường mang MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Vân Hớn. (Rối Rắm – ốm đau). HẠN: Ngũ Mộ. more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ

di-lac-mat-meo-dung-s809-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di lạc Đá Mắt Mèo TƯỚNG TINH: Con Rắn Con dòng : Xích Đế, Tân khổ MẠNG: Phú đăng Hỏa (lửa cây đèn hải đăng) SAO: Thái Bạch. (Hao Tốn – ốm đau). more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ

Mat-deo-khong-tuoc-S5009-4

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Đá Khổng Tước TƯỚNG TINH: Con Chuột Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thổ tú: Rối rắm, lo buồn HẠN: Huỳnh Tuyền: Bệnh đường máu more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nữ

S867-638-Mat-thach-anh-uu-linh-02

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nữ ( Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Xanh TƯỚNG TINH: Con Quạ Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, bất an HẠN: Ngũ Mộ: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nữ

di-lac-mat-meo-tim-01

Thái Ất Tử Vi 2016: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 7-2-2000 đến 27-1-2001) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Bình An TƯỚNG TINH: Lạc Đà Con dòng: Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Giang Hạ Thủy (Nước cuối sông) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên La: Lo âu, more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat