Tử Vi 2016 Tuổi Sửu Nữ Mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ

long-quy-hoang-long-nho-m036-2 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ: 29-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Hoàng Long Tướng tinh: Chim Cú, con dòng: Xích Đế, phú quý Mạng: Thích lịch hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thổ Tú: Rối rắm, thị phi Hạn: Diêm Vương, bệnh đường máu more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nữ

chuoi-ty-huu-thach-anh-tim-1197-02

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-2-1962) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Huỳnh Đế. Quan lộc cô quạnh MẠNG: Bích thượng Thổ (Đất trên đường) SAO: Văn hớn: Thị phi, tai tiếng HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Sửu 44 Tuổi – Âm Nữ

tien-ngoc-boi-phi-thuy-s680

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Sửu 44 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 03-3-1973 đến 22-1-1974) Vật Phẩm May Mắn: Đồng Tiền Ngọc Myanmar Tướng tinh: Cua Biển Con dòng: Thanh Đế, quan lộc, tân khổ Mạng: Tang đố Mộc (Cây dâu tằm) Sao: Thái Bạch: Hao tài, ốm đau Hạn: Thiên la: Rối more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Sửu 32 Tuổi – Âm Nữ

Phat-Hu-Khong-Tang-Bo-Tat-S1134-2Suu-Dan

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Sửu 32 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 20-1-1985 đến 08-2-1986) Vật Phẩm May Mắn: Phật Hư Không Tạng Tướng tinh: Con Chó con dòng: Bạch Đế, phú quý Mạng: Hải trung Kim (Vàng giữa biển) Sao: Thổ tú : Bất hòa, tranh chấp Hạn: Huỳnh Tuyền: Ốm đau, more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Sửu 20 Tuổi – Dương Nữ

qc203-s5-6531-qua-cau-thach-anh-tim-1

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Sửu 20 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 7-2-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Trùn Con Dòng: Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang Hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, thị phi Hạn: Thiên tinh: Tranh chấp, more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat