Tử Vi 2016 Tuổi Mùi Nữ Mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nữ

ty-huu-dong-linh-02

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 05-2-1943 đến 24-1-1940) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Đá Ngọc Đông Linh Tướng tinh: Con Cọp, Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây Dườn liễu) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ Mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Mùi 62 Tuổi – Âm Nữ

ty-huu-hoang-long-dung-s022

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Mùi 62 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Đá Hoàng Long Tướng tinh: Con Gà, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Sa trung Kim (Vàng trong cát) SAO : Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên La: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nữ

d138-tam-da-dong

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 09-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Đồng Tướng tinh: Con Rồng, Con dòng: Hắc Đế, tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) SAO : Thổ Tú: Rối rắm, lo buồn HẠN: Huỳnh Tuyền : Bệnh more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nữ

Cau-thach-anh-den-QC209-1265-01

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Rái Cá, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Vân Hớn: Tai tiếng, thị phi HẠN: Ngũ Mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Mùi 26 Tuổi – Âm Nữ

ho-lo-da-trang-dt122-01

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Mùi 26 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đá Trắng Tướng tinh: Con Gấu, Con dòng: Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG : Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO : Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN : Thiên La: more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat