Tử Vi 2016 Tuổi Mùi Nam Mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nam

rong-cam-thach-nam-nho-n076-1-1

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 05-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Cọp Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây Dương liễu) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Mùi 62 Tuổi – Âm Nam

ty-huu-tren-cau-tron-s856

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Mùi 62 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Trên Cầu Phỉ Thúy Tướng tinh: Con Gà, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Sa trung Kim (Vàng trong cát) SAO : Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nam

H092-1158-290gr-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 09-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn: Lát Đá Mã Não Thạch Anh Tướng tinh: Con Rồng, Con dòng: Hắc Đế, Tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) SAO : Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nam

mat-ta-uu-linh-do-s865-2337-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn: Thạch Anh Ưu Linh Đỏ Tướng tinh: Con Rái Cá, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, bất an HẠN: Ngũ Mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Mùi 26 Tuổi – Âm Nam

H430G-Meo-chieu-tai

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Mùi 26 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1991 đến 03-2-1992) Vật Phẩm May Mắn: Mèo Vẫy Tay May Mắn Tướng tinh: Con Gấu, Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Âm: may mắn, danh lộc HẠN: Diêm vương: phòng bệnh more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat