tử vi tuổi Kỷ Tị năm Bính Thân

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ

xau-18-xu-cc2002

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1989 đến 26-01-1990 Vật Phẩm May Mắn: Xâu 18 Xu Tướng tinh: Con khỉ Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG : Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO : Kế Đô (Ốm đau- Rối rắm) HẠN: Thiên Tinh, (Đôi co more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nam

ty-huu-mat-meo-cong-tien-s013

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 06-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Chiêu Tài Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: La Hầu: Rắc rối, tốn hao Hạn: Tam Kheo: Xây xát tay more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat