phong thủy hợp tuổi chủ nhà

Bố Trí Môn-Chủ-Táo cho Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch

bat-trach1

Khi bố trí cửa chính, phòng ngủ, phòng làm việc, bếp cho từng tuổi của chủ nhà. Cần phải lưu ý đến Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat