mơ thấy nói xấu

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy nói xấu

Nói xấu

Nếu mơ thấy mình bị kẻ khác nói xấu, uy tín của người nằm mơ sẽ được nâng cao trong đời sống hiện thực. Nói xấu trong mơ đại diện cho uy tín và tình bạn. Mơ thấy nói xấu, chứng tỏ bạn là người rất xem trọng danh dự bản thân. Nếu mơ thấy more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat