lệ nhập trạch

Những nghi lễ cần thiết khi làm nhà mới của người xưa

nc4

Từ khi bắt tay vào làm nhà đến khi ngôi nhà được hoàn tất, thưở xưa người Việt chúng ta ngoài việc chọn được hướng tốt và thế đất tốt, và còn phải tiến hành nhiều nghi lễ. Sau đây là một số nghi lễ cần thiết khi làm nhà mới của người Việt xưa, more »

Bài văn khấn và lễ vật Cúng Nhập Trạch về nhà mới

Lễ Nhạp Trạch (lễ dọn vào nhà mới, có thể là nhà tự xây cất hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các qui định cổ truyền là: – Chọn ngày more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat