giải sao hạn Tân Tị 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam

H438G-Ran-vang-kim

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Ôm Vàng Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng MẠNG : Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO : Thái Bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Toán Tận: more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat