giấc mơ về nữ tiếp viên

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy nữ tiếp viên

nữ tiếp viên

Nữ giới mơ thấy mình là người phục vụ, với hàm ý lo sợ bị nam giới lừa gạt, hoặc trong tiềm thức có khuynh hướng không muấn nhất nhất theo quy củ, thích có ý tưởng sáng tạo riêng. Nữ tiếp viên có nhiệm chăm sóc phục vụ khách hàng. Hình ảnh nữ tiếp more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat