giã mã giấc mơ thể trệ

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thể trệ

thể trệ

Mơ thể trệ là do cơ thể bị một loại vật chất bên ngoài làm ngưng trệ sinh ra. – Trong miệng ngậm vật gì thì sẽ mơ thấy nói không ra tiếng, ú ớ. – Chân vướng vật gì thì nằm mơ muốn đi mà không cất bước nổi. – Đầu trượt khỏi gối more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat