Nam Mạng Tuổi Dần 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 80 Tuổi – Dương Nam

g022a-gia-dinh-ga-ngoc-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 80 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1938 đến 18-2-1939) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Sum Vầy Tướng tinh : Con Thuồng luồng-Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ ( Đất trên thành) SAO: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt HẠN: Diêm more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Dần 68 Tuổi – Dương Nam

d245-ho-lo-kham-bat-quai-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Dần 68 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 17 – 2 – 1950 đến 5 – 2 – 1951) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Khảm Bát Quái Nhỏ Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Tòng bá Mộc ( Cây tùng bách ) more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Dần 56 Tuổi – Dương Nam

g027a-ga-vang-nhu-y

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Dần 56 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 5-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Như Ý Cát Tường Tướng tinh : Con Ngựa – Con dòng Bạch đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng Trắng) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Dần 44 Tuổi – Dương Nam

g044a-ga-vang-keo-xe-cai

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Dần 44 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Kéo Cải Tướng tinh: Con Trân – Con dòng Hắc đế, phú quý MẠNG: Đại khuê Thủy (Nước suối lớn) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương:L Bệnh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Dần 32 Tuổi – Dương Nam

g052a-ga-ngoc-vang-nhu-y

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Dần 32 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 9-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn: Gà Lưu Ly Vượng Tài Tướng tinh : Con Trĩ – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (lửa trong lò) SAO: Thái Dương : May mắn, danh lộc tốt VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 20 Tuổi – Dương Nam

g079a-ga-nhu-y

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 20 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 28-1-1988 đến 15-2-1999) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Trên Thủy Tinh Đen Tướng tinh: Con Thuồng luồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Tam kheo: more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat