Tử Vi 2015 Tuổi Dậu

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Dậu 83 Tuổi – Âm Nam

ttq03-tu-quy-hong-truc-cuc-mai

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn: Tranh Tứ Quý Đá Lục Yên   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Dậu 71 Tuổi – Âm Nam

chuoi-thach-anh-toc-xanh-s2049-2918-01

ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Thạch Anh Tóc Xanh   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Thái Âm: danh lộc tốt HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Dậu 59 Tuổi – Âm Nam

ty-huu-gan-huyet-do-dt104-01

ĐINH DẬU- 59 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Gân Huyết Đỏ   Tướng tinh: Con Khỉ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên la: Tinh thần không yên VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Dậu 47 Tuổi – Âm Nam

Long-phung-A153-01

KỶ DẬU- 47 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Long Phụng Sum Vầy   Tướng tinh: Con Thỏ- Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Dậu 35 Tuổi – Âm Nam

th13-1-ty-huu-phi-thuy-3

TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều việc rối more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Dậu 23 Tuổi – Âm Nam

dia-that-tinh-ta-vang-m102-1

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Thất Tinh Trận Thạch Anh Vàng   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: Trở more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Dậu 83 Tuổi – Âm Nữ

Ho-lo-xanh-E221

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Phước Lộc   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Dậu 71 Tuổi – Âm Nữ

Nhu-y-phat-nam-E236-02

ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Phật Trên Như Ý   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Rối rắm, lo âu VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Dậu 59 Tuổi – Âm Nữ

s1108-2700-1

ĐINH DẬU – 59 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Hồng Lục Bảo   Tướng tinh : Con Khỉ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO : Thổ Tú : Rối rắm, bất an HẠN : Diêm Vương : more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Dậu 47 Tuổi – Âm Nữ

Di-lac-phi-thuy-nho-S5035

KỶ DẬU – 47 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Phật Đì Lạc   Tướng tinh: Con Thỏ. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ( Đất nhà lớn) SAO: Vân Hớn : Hao tài, mất của HẠN: Ngũ Mộ : Hao tài, mất của more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Dậu 35 Tuổi – Âm Nữ

Tru-thach-anh-trang-H052-3-330-01

TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn: Trụ Thạch Anh Trắng   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều rối rắm, bất more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Dậu 23 Tuổi – Âm Nữ

long-phung-phi-thuy-s969

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Long Phụng Ngọc Bội   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, tranh chấp HẠN: Huỳnh Tuyền : phòng bệnh more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat