12 Cung Hoàng Đạo

Tài vận của người có cung Song Ngư như thế nào?

Song-Ngu

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Song Ngư, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Song Ngư như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 19/02 đến ngày 20/03 Dương lịch là cung Song Ngư.

Tài vận của người có cung Bảo Bình như thế nào?

Bao-Binh

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Bảo Bình, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Bảo Bình như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 20/01 đến ngày 18/02 Dương lịch là cung Bảo Bình.

Tài vận của người có cung Ma Kết như thế nào?

Ma-Ket

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Ma Kết, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Ma Kết như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 22/12 đến ngày 19/01 Dương lịch là cung Ma Kết.

Tài vận của người có cung Nhân Mã như thế nào?

Nhan-Ma

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Nhân Mã, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Nhân Mã như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 22/11 đến ngày 21/12 Dương lịch là cung Nhân Mã.

Tài vận của người có cung Bọ Cạp như thế nào?

BoCap

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Bọ Cạp, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Bọ Cạp như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 23/10 đến ngày 21/11 Dương lịch là cung Bọ Cạp.

Tài vận của người có cung Thiên Bình như thế nào?

Thien-Binh

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Thiên Bình, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Thiên Bình như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 23/09 đến ngày 22/10 Dương lịch là cung Thiên Bình.

Tài vận của người có cung Xử Nữ như thế nào?

Xu-Nu

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Xử Nữ, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Xử Nữ như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 23/08 đến ngày 22/09 Dương lịch là cung Xử Nữ.

Tài vận của người có cung Sư Tử như thế nào?

Su-Tu.

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Sư Tử, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Sư Tử như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 23/07 đến ngày 22/08 Dương lịch là cung Sư Tử.

Tài vận của người có cung Cự Giải như thế nào?

Cu-Giai

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Cự Giải, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Cự Giải như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 22/06 đến ngày 22/07 Dương lịch là cung Cự Giải.

Tài vận của người có cung Song Tử như thế nào?

Song-Tu

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Song Tử, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Song Tử như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 21/05 đến ngày 21/06 Dương lịch là cung Song Tử.

Tài vận của người có cung Kim Ngưu như thế nào?

Kim-Nguu

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Kim Ngưu, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Kim Ngưu như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 20/04 đến ngày 20/05 Dương lịch là cung Kim Ngưu.

Tài vận của người có cung Bạch Dương như thế nào?

Bach-Duong

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Bạch Dương, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Bạch Dương như thế nào? Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 21/03 đến ngày 19/04 Dương lịch là cung Bạch Dương.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat