Xem Tử Vi – Tử Vi

Tử vi hàng ngày: Thứ năm của bạn 26/11/2015

H231G-Tam-da

Blog Phong Thủy thấy rằng Cự Giải đừng để “nước đến chân mới nhảy”. Hãy chuẩn bị sẵn mọi thứ ở nhà, để dù có bất kì tình huống nào xảy ra thì bạn vẫn ung dung vì bạn tự tin mình đủ năng lực để đối phó. Tiếp tục dự đoán tử vi vho more »

Tử vi hàng ngày: Thứ tư của bạn 25/11/2015

Phat-Thien-Thu-Thien-Nhan-S1134-1Ty-2

Cùng Blog Phong Thủy xem tử vi cho ngày thứ tư của các chòm sao nào. Blog Phong Thủy thấy rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với Bạch Dương khi mà đạt được những kết quả tốt đẹp trong công việc. Tiếp tục khám phá tử vi cùng Blog Phong Thủy nhé! more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nữ

d146-ngua-dong-co-canh-02

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 15-2-1942 đến 04-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Ngựa Đồng Có Cánh Tướng tinh: Con Cáo, con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương Liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: Mộc Đức: An vui, Tài lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây xát more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nữ

d135-quan-cong-dong-nho-02

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Quan Công Đồng Nhỏ Tướng tinh: Chim Trĩ, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Sa Trung Kim (Vàng trong Cát) SAO : Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nữ

Ky-lan-hoang-long-vay-rong-HM039

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 21-1-1966 đến 08-2-1967) Vật Phẩm May Mắn: Kỳ Lân Hoàng Long Tướng tinh: Thuồng Luồng, Con dòng: Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên trời) SAO: La Hầu: Đau ốm, trở ngại HẠN: Diêm Vương,: Bệnh đường máu more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ

ty-huu-s404-1

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tướng tinh: Con Heo, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Mộc Đức: Danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nữ

Phat-Dai-The-Chi-Bo-Tat-S1134-5Ngua

Thái Ất Tử Vi 2016: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát Tướng tinh: Con Vượn, Con dòng: Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG : Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO : Thủy Diệu: Tình cảm buồn phiền HẠN: Toán more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nam

xau-5-ho-lo-cc1153

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 15-2-1942 đến 04-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Xâu 5 Hồ Lô Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Thanh Đế. Trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây Dương liễu) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Bất hòa, rối rắm more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam

long-ma-s2029-02

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Long Mã Hắc Ngà Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Bạch Đế. Phú Quý MẠNG: Sa trung Kim ( Vàng trong cát) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Bất more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nam

H314G-Ngua-xanh (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 21-1-1996 đến 08-02-1967) Vật Phẩm May Mắn: Ngựa Xanh Trí Tại Thiên Lý Tướng tinh: Thuồng Luồng Con dòng: Hắc Đế. Tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy ( Nước trên trời) SAO: Thiên LA: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam

Phat-ban-menh-tuoi-Ngo-S5068-7

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Tranh chấp, kiện more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam

s5069-7-dai-the-chi-bo-tat

Thái Ất Tử Vi 2016: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Ốm more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat