Xem Tử Vi – Tử Vi

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 80 Tuổi – Dương Nam

g022a-gia-dinh-ga-ngoc-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 80 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1938 đến 18-2-1939) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Sum Vầy Tướng tinh : Con Thuồng luồng-Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ ( Đất trên thành) SAO: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt HẠN: Diêm more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Dần 68 Tuổi – Dương Nam

d245-ho-lo-kham-bat-quai-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Dần 68 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 17 – 2 – 1950 đến 5 – 2 – 1951) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Khảm Bát Quái Nhỏ Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Tòng bá Mộc ( Cây tùng bách ) more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Dần 56 Tuổi – Dương Nam

g027a-ga-vang-nhu-y

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Dần 56 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 5-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Như Ý Cát Tường Tướng tinh : Con Ngựa – Con dòng Bạch đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng Trắng) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: more »

Tử vi hàng ngày: Thứ bảy của bạn 03/12/2016

g168a-ty-huu-luu-ly

Cùng Blog Phong Thủy dự đoán tử vi cho ngày thứ bảy có gì đặc biệt nhé các chòm sao. Blog Phong Thủy thấy rằng giao tiếp tốt là một lợi thế mà Sư Tử nên phát huy trong ngày hôm nay nhé. Khả năng dẫn dắt và thuyết phục tốt mang lại cho bạn more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Dần 44 Tuổi – Dương Nam

g044a-ga-vang-keo-xe-cai

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Dần 44 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Kéo Cải Tướng tinh: Con Trân – Con dòng Hắc đế, phú quý MẠNG: Đại khuê Thủy (Nước suối lớn) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương:L Bệnh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Dần 32 Tuổi – Dương Nam

g052a-ga-ngoc-vang-nhu-y

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Dần 32 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 9-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn: Gà Lưu Ly Vượng Tài Tướng tinh : Con Trĩ – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (lửa trong lò) SAO: Thái Dương : May mắn, danh lộc tốt VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 20 Tuổi – Dương Nam

g079a-ga-nhu-y

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 20 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 28-1-1988 đến 15-2-1999) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Trên Thủy Tinh Đen Tướng tinh: Con Thuồng luồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Tam kheo: more »

Tử vi hàng ngày: Thứ sáu của bạn 02/12/2016

k090m-kim-long-mau-tu-van-may-1

Blog Phong Thủy thấy rằng hôm nay, Song Ngư tìm được sự cân bằng và hài hòa cho bản thân. Lịch làm việc dày kín nhưng sức mạnh nội lực giúp bạn xử lý mọi chuyện rất hợp tình hợp lý. Những nỗ lực của bạn được ghi nhận. Tiếp tục khám phá tử vi more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 81 Tuổi – Âm Nữ

g034a-gia-ga-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 81 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ ngày 11-2-1937 đến ngày 30-1-1938) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Đuôi Vếnh Lớn Tướng tinh: Con Trùn-Con Hắc Đế, cô quạnh MẠNG: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn VẬN NIÊN: Kê Giáp Viên (Gà more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Sửu 69 Tuổi – Âm Nữ

g039a-ga-vang-ben-cay-tien

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Sửu 69 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Bên Cây Kim Tiền Tướng tinh: Chim Cú-Con dòng Xích Đế, Phú quý. MẠNG: Tích lịch Hỏa ( Lửa sấm sét) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN : Địa Võng more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Sửu 57 Tuổi – Âm Nữ

g071a-ga-mai-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Sửu 57 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1961 đến 4-2-1962) Vật Phẩm May Mắn: Gà Mái Trứng Vàng Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc. MẠNG: Bích Thượng Thổ (đất trên tường) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Sửu 45 Tuổi – Âm Nữ

g063a-ga-luu-ly-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Sửu 45 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 03-2-173 đến 22-1-1974) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Châu Đỏ Tướng tinh: Cua biển. Con dòng Thanh Đế. Quan Lộc MẠNG: Tang Đố Mộc (Cây dâu tằm) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat