Kết quả tìm kiếm:

Thạch anh ưu linh xanh S867-725

S867-725-Mat-thach-anh-uu-linh-02

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil)
+ Kích thước (dài x rộng): 1.5cm x 2.3cm
+ Khối lượng: 5.8g
+ Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi…
+ Cách sử dụng: Trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội.

Thạch anh ưu linh xanh S867-638

S867-638-Mat-thach-anh-uu-linh-02

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil)
+ Kích thước (dài x rộng): 1cm x 2.2cm
+ Khối lượng: 5.2g
+ Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi…
+ Cách sử dụng: Trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội.

Thạch anh ưu linh xanh S867-1313

S867-1313-Mat-thach-anh-uu-linh-02

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil)
+ Kích thước (dài x rộng): 2cm x 2.8cm
+ Khối lượng: 10.5g
+ Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi…
+ Cách sử dụng: Trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội.

Thạch anh ưu linh xanh S867-1063

S867-1063-Mat-thach-anh-uu-linh-02

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil)
+ Kích thước (dài x rộng): 1.9cm x 2.8cm
+ Khối lượng: 8.5g
+ Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi…
+ Cách sử dụng: Trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội.

Thạch anh ưu linh xanh S867-1025

S867-1025-Mat-thach-anh-uu-linh-01

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil)
+ Kích thước (dài x rộng): 2cm x 3cm
+ Khối lượng: 8.2g
+ Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi…
+ Cách sử dụng: Trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội.

Thạch anh ưu linh xanh S867-1788

S867-1788-Mat-thach-anh-uu-linh-02

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil)
+ Kích thước (dài x rộng): 2.5cm x 3.1cm
+ Khối lượng: 14.3g
+ Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi…
+ Cách sử dụng: Trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội.

Thạch anh ưu linh xanh S867-888

S867-888-Mat-thach-anh-uu-linh-02

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil)
+ Kích thước (dài x rộng): 2cm x 2.2cm
+ Khối lượng: 7.1g
+ Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi…
+ Cách sử dụng: Trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội.

Thạch anh ưu linh xanh S867-1463

S867-1463-Mat-thach-anh-uu-linh

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil)
+ Kích thước (dài x rộng): 2cm x 2.6cm
+ Khối lượng: 11.7g
+ Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi…
+ Cách sử dụng: Trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội.

Thạch anh ưu linh xanh S867-1938

S867-1938-Mat-thach-anh-uu-linh-02

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil)
+ Kích thước (dài x rộng): 2.7cm x 3cm
+ Khối lượng: 15.5g
+ Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi…
+ Cách sử dụng: Trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội.

Mặt thạch anh tóc vàng S866-924

S866-924-Mat-thach-anhtoc-vang

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh tóc vàng (Nam Mỹ).
+ Kích thước (dài x rộng): 1.3cm – 2.7cm
+ Khối lượng: 7.7g
+ Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon…
+ Cách sử dụng: trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội…

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1368

S866-1368-Mat-thach-anhtoc-vang-02

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh tóc vàng (Nam Mỹ).
+ Kích thước (dài x rộng): 2cm – 3cm
+ Khối lượng: 11.4g
+ Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon…
+ Cách sử dụng: trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội…

Mặt thạch anh tóc vàng S866-1488

S866-1488-Mat-thach-anhtoc-vang-01

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt thạch anh tóc vàng (Nam Mỹ).
+ Kích thước (dài x rộng): 2.1cm – 2.7cm
+ Khối lượng: 12.4g
+ Ý nghĩa: trang sức phong thủy bổ trợ sức khỏe, loại đá chiêu tài, giúp đầu óc tỉnh táo, giúp ngủ ngon…
+ Cách sử dụng: trang sức mặt dây chuyền, ngọc bội…

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat