Kết quả tìm kiếm:

Khỉ đào tiên thông thái K077M

k077m-khi-thong-thai

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 6.5cm x 5m x 16cm.
+ Khối lượng: 500g
+ Ý nghĩa :Khỉ thông thái ôm đào đế thủy tinh đen – thân hầu (thông minh, cơ linh, dũng cảm, tiến đoạt), biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Khỉ hồ lô hồng phước K076M

k076m-khi-vang-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 10m x 20cm.
+ Khối lượng: 1.3kg
+ Ý nghĩa : Khỉ thần tài vàng ôm hồ lô đế thủy tinh – hồng phước tề thiên,biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Khỉ vác đào chiêu tài K075M

k075m-khi-vac-dao-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 7.5m x 16cm.
+ Khối lượng: 750g
+ Ý nghĩa : Khỉ cát tường vác đào ôm nguyên bảo đế thủy tinh – chiêu tài kim hầu, biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Khỉ cát tường tụ phước K074M

k074m-khi-tu-phuoc-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 8.5m x 16,5cm.
+ Khối lượng: 800g
+ Ý nghĩa : Khỉ cát tường ôm đào nguyên bảo đế thủy tinh – tụ phước kim hầu, biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Khỉ cát tường như ý K073M

k073m-kim-hau-nhu-y-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 7.5m x 16cm.
+ Khối lượng: 800g
+ Ý nghĩa : Khỉ cát tường ôm như ý đế thủy tinh – như ý kim hầu, biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Khỉ phúc lộc chiêu tài K072M

k072m-khi-phuc-loc-om-tien-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 13cm x 25cm.
+ Khối lượng: 1.35kg
+ Ý nghĩa : Khỉ phúc lộc ôm tiền vàng trên túi vàng – chiêu tài tấn bảo, biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Khỉ sa kim ôm đào K071M

k071m-khi-than-tai-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8cm x 16cm.
+ Khối lượng: 650g
+ Ý nghĩa : Khỉ thần tài sa kim ôm đào đế thủy tinh – kim hầu hiến thọ, biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Khỉ thần tài như ý K070M

k070m-khi-nhu-y-thuy-tinh-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8cm x 16cm.
+ Khối lượng: 600g
+ Ý nghĩa : Khỉ thần tài cầm nguyên bảo trên như ý đế thủy tinh – như ý kim hầu, biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Khỉ thần tài như ý K069M

k069m-khi-om-nhu-y-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8.5m x 18cm.
+ Khối lượng: 700g
+ Ý nghĩa : biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Khỉ phước thọ song toàn K068M

k068m-khi-om-dao-nho-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 9.5m x 21cm.
+ Khối lượng: 1.3kg
+ Ý nghĩa : Khỉ may mắn ôm đào đế thủy tinh – phước thọ song toàn, biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Song khỉ tài lộc K066M

k066m-song-khi-tai-loc-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 13cm x 23cm.
+ Khối lượng: 1.15kg
+ Ý nghĩa : Khỉ may mắn ôm nguyên bảo đế thủy tinh – chiêu tài tấn bảo, biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Khỉ thần tài túi vàng K065M

k065m-khi-keo-tui-vang-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng khỉ phong thủy may mắn bột đá (tại Việt Nam)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 8cm x 16cm.
+ Khối lượng: 600g
+ Ý nghĩa : Khỉ thần tài kéo túi vàng đế thủy tinh – kim hầu tống phước, biểu tượng cho sự kiên cường, nhanh nhạy và thông minh. Linh vật may mắn, bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho mọi việc đều tốt đẹp, công việc vững chắc, thăng tiến.
+ Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat