xem tử vi Nhâm Thìn 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ

CC2018-ho-lo-tu-nhien-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27 -1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ lô Tự Nhiên TƯỚNG TINH: Chó sói con dòng; Hắc Đế, trường mang MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Vân Hớn. (Rối Rắm – ốm đau). HẠN: Ngũ Mộ. more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam

d106-ho-lo-bat-tien-nho

Thái Ất Tử Vi 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Bát Tiên Tướng tinh: Chó Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Thổ tú : Có chuyện lo buồn HẠN: Ngủ Mộ: Hao more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat