xem ngày xấu

NHỮNG TUỔI NÀO NÊN TRÁNH KHI LIỆM HOẶC AN TÁNG?

M5.. TN NT KL AT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì những tuổi nào nên tránh khi liệm hoặc an táng người thân? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc khi liệm người thân hoặc an táng người thân, thì theo phong thủy âm trạch, thì những tuổi cần tránh more »

GIỜ XẤU NÀO KỴ LIỆM, AN TÁNG HOẶC CẢI TÁNG?

M13 GX KAT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì giờ xấu nào kỵ liệm, an táng hoặc cải táng? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn giờ tốt tránh giờ xấu để tiến hành liệm, an táng hoặc cải táng, thì theo phong thủy âm trạch, nên more »

NGÀY TRÙNG TANG LIÊN TÁNG LÀ NGÀY NÀO?

M16 TT LT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì ngày nào là ngày Trùng Tang Liên Táng? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc để biết người thân mất vào ngày nào là ngày Trùng Tang Liên Táng, tức là ngày người thân mất ngày đó thì sẽ more »

NGÀY THẦN TRÙNG LÀ NGÀY NÀO?

M15 NTT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì ngày nào là ngày Thần Trùng? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc để biết người thân mất vào ngày nào là ngày Thần Trùng, tức là ngày người thân mất ngày đó thì sẽ có người thân khác more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ TỔ CHỨC XẢ TANG?

M12 NT XT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì ngày nào là ngày tốt để xả tang? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn ngày tốt để xả tang sau khi đủ năm đã phục tang, hay còn gọi là mãn tang, thì khi đó con cháu more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ AN TÁNG?

M14 NT AT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì ngày nào là ngày tốt để an táng? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn ngày tốt để an táng cho người qua đời, hoặc chọn ngày tốt để cải táng lại cho mộ người thân do nhiều more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ TỔ CHỨC LỄ CƯỚI RƯỚC DÂU?

M11 ĐC RD

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì ngày nào là ngày tốt để tổ chức Lễ cưới rước dâu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn ngày tốt để tổ chức Lễ cưới và rước dâu về nhà chồng, sau khi đã chọn xong ngày more »

THÁNG NÀO TỐT ĐỂ TỔ CHỨC LỄ CƯỚI RƯỚC DÂU?

M18 TT TCĐC

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì tháng nào là tháng tốt để tổ chức Lễ cưới rước dâu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn tháng tốt để tổ chức Lễ cưới và “rước dâu” về nhà chồng. Thì trong lịch đã nêu rõ more »

NĂM NÀO XẤU ĐỂ TRÁNH TỔ CHỨC LỄ CƯỚI?

M20 NX TTCĐC

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì năm nào là năm xấu để tránh tổ chức Lễ cưới? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì việc tránh năm xấu trong việc tổ chức ngày cưới, là vì tuổi đó gặp năm đó là năm Hung Bại, more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ TỔ CHỨC LỄ HỎI, LỄ CƯỚI?

M10 TC LH LC

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì ngày nào là ngày tốt để tổ chức Lễ hỏi, Lễ cưới? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì việc chọn ngày tốt để tổ chức Lễ hỏi, tổ chức Lễ cưới, theo lịch chọn ngày tốt, tránh ngày more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ NHẬP TRẠCH?

M19 NT NT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì ngày nào là ngày tốt để Nhập Trạch? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì việc chọn ngày tốt để Nhập Trạch, tức là ngày dọn đồ vô ở nhà mới, sau khi xây nhà xong, hoặc dọn đồ more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ GÁC ĐÒN ĐÔNG?

M21 GDĐ

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì ngày nào là ngày tốt để gác Đòn đông? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì việc chọn ngày tốt để gác Đòn đông hoặc có nơi còn gọi là gác đòn dông, hay còn gọi là ngày Thượng more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat