Xem Ngày Tốt Xấu

SAO TÂM NGUYỆT HỒ TỐT HAY XẤU?

S56 TNH

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao TÂM NGUYỆT HỒ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO PHÒNG NHẬT THỐ TỐT HAY XẤU?

S57 PNT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao PHÒNG NHẬT THỐ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO ĐÊ THỔ LẠC TỐT HAY XẤU?

S58 ĐTL

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao ĐÊ THỔ LẠC tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO CANG KIM LONG TỐT HAY XẤU?

S64 CKL

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao CANG KIM LONG tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO GIÁC MỘC GIAO TỐT HAY XẤU?

S65 GMG

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao GIÁC MỘC GIAO tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

Ý NGHĨA TỐT XẤU CỦA 12 TRỰC NHƯ THẾ NÀO?

M5.. 12T

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì ý nghĩa tốt xấu của 12 Trực khi chọn ngày tốt xấu như thế nào? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó thuộc về Trực gì để biết more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ UỐNG THUỐC BÀO CHẾ?

M7 UT BC

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì những ngày nào là ngày tốt để uống thuốc bào chế? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn ngày tốt để uống thuốc trị bệnh cho mau lành, thì trong lịch xem ngày tốt xấu cũng nêu ra more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ HỐT THUỐC TRỊ BỆNH?

M9 HT TB

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì những ngày nào là ngày tốt để hốt thuốc trị bệnh? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn ngày tốt để hốt thuốc trị bệnh cho mau lành, thì trong lịch xem ngày tốt xấu cũng nêu ra more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ CẦU THẦY TRỊ BỆNH?

M6 CT TB

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì những ngày nào là ngày tốt để cầu Thầy trị bệnh? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn ngày tốt để cầu thầy trị bệnh cho mau lành, thì trong lịch xem ngày tốt xấu cũng nêu ra more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ LẦN ĐẦU TIÊN CHO TRẺ EM NHẬP HỌC?

M10 TE NH

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì những ngày nào là ngày tốt để lần đầu tiên cho trẻ em nhập học? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn ngày tốt để cho bé lần đầu tiên nhập học, để cho em bé được vui more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ CẠO TÓC TRẺ EM?

M11 CT TE

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì những ngày nào là ngày tốt để cạo tóc lần đầu tiên cho trẻ em? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn ngày tốt để cạo tóc cho bé lần đầu tiên trong đời, để cho em bé more »

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ ĐẶT MÁY MÓC DÙNG CHO SẢN XUẤT, DỊCH VỤ?

M18 ĐMM

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì những ngày nào là ngày tốt để đặt các loại máy móc dùng cho sản xuất, dịch vụ? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, việc chọn ngày tốt để đặt cố định các loại máy móc phục vụ cho more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat