xem bói 2015 Đinh Hợi

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Hợi 69 TUỔI – ÂM NỮ

vong-ngoc-myanmar-xanh-dam-vm105-9120

ĐINH HỢI – 69 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Nguyên Bản   Tướng tinh : Con Dơi. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý. MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO : La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN : Địa võng: Nhiều lo âu more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Hợi 69 TUỔI – ÂM NAM

ty-huu-phi-thuy-s824-03

ĐINH HỢI 69 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Kích Hoạt Vận May   Tướng tinh: Con Dơi. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Vân Hớn : rối rắm, nạn tai HẠN: Địa võng : nhiều việc more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat