vận mệnh Nữ mạng Tân Tỵ 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ

Ho-lo-ngoc-dong-linh-HM108

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ ( Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Ngọc Đông Linh Tướng tinh: Con khỉ Con dòng : Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) SAO : Thái Âm. ( Danh Lộc – May more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat