tử vi chủ nhật ngày 02 tháng 05

Tử vi hàng ngày: Chủ Nhật của bạn 02/05/2021

d150-long-phung-dong

Sư Tử hãy từ tốn, nhẹ nhàng hơn trong khi bày tỏ ý kiến. Nếu bạn cứ muốn lấn át người khác bằng lời nói thì không ai lắng nghe bạn cả. Dù là ngày nghỉ nhưng Sư Tử vẫn tranh thủ xử lý một vài vấn đề còn tồn đọng. Tuy nhiên, hãy chắc more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat