Tử Vi 2016 Tuổi Tị Nam Mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam

H438G-Ran-vang-kim

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Ôm Vàng Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng MẠNG : Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO : Thái Bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Toán Tận: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nam

H436G-Ran-vang

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Châu Đỏ Tướng tinh: Con Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng MẠNG : Trường Lưu Thủy (Nước sông dài) SAO : La Hầu: Ốm đau, hao tài HẠN: Tam Kheo: Phòng more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nam

H432G-Ran-vang-2 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Trăng Ngọc Tướng tinh: Con Trâu, Con dòng: Xích Đế, Tân khổ MẠNG : Phúc đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO : Kế Đô: Rối rắm, tai tiếng HẠN: Địa võng: Nhiều lo more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Tỵ 40 tuổi – Âm Nam

S2003-6460-Ty-huu-ngoc-phi-thuy-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Tỵ 40 tuổi – Âm Nam (Sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tướng tinh: Chim Cú, Con dòng: Huỳnh Đế, Phú Quý MẠNG : Sa trung Thổ (Đất pha cát) SAO : Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên Tinh: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nam

ty-huu-mat-meo-cong-tien-s013

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 06-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Chiêu Tài Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: La Hầu: Rắc rối, tốn hao Hạn: Tam Kheo: Xây xát tay more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat