Tử Vi 2016 Tuổi Mão Nam Mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nam

H030-Long-quy-lam-ngoc-1

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 06-02-1963 đến 26-01-1952) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Lam Ngọc TƯỚNG TINH: Con Rắn – Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng. MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây Tùng Bách) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: Thiên more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nam

Phat-ban-menh-tuoi-Meo-S5069-4-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 25-01-1963 đến 12-02-1964) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Hươu – Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý. MẠNG: Kim Bạch Kim (Vàng Trắng) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nam

Phat-ban-menh-tuoi-Meo-S5068-4

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế. Phú Quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Vân Hớn: rối rắm,ốm đau HẠN: Thiên La,tinh thần bất an more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nam

Phat-Van-Thu-Bo-Tat-S1134-3Meo

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Gà – Con dòng: Xích đế cô quanh. MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa trong lò) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Mão 18 Tuổi – Âm Nam

H428G-Meo-xanh-2 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Mão 18 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 29-1-11-1998 đến 16-2-1999) Vật Phẩm May Mắn: Mèo Xanh Chiêu Tài Tướng tinh: Con Gà, con dòng: Xích Đế Cô quạnh Mạng: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Huỳnh Tuyền: Ốm đau, more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat