sao khuê mộc lang

SAO KHUÊ MỘC LANG TỐT HAY XẤU?

S46 KML

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao KHUÊ MỘC LANG tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat