Nốt ruồi ở sống mũi

Phụ nữ có nốt ruồi ở sống mũi là tốt hay xấu?

nrtsm

Hỏi: Phụ nữ có nốt ruổi ở sống mũi là điềm tốt hay xấu? Đáp: Theo nhân tướng học, thì phụ nữ có nốt ruồi ở sống mũi, nhỏ xinh là nốt ruồi của vinh hoa phú quý, sống cả đời không lo cái ăn cái mặc. Người có nốt ruồi này sẽ sớm lấy more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat