mơ về kẻ tội đồ

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy kẻ tội đồ

kẻ tội đồ

Trong mơ, nếu người nằm mơ chịu sự hiếp đáp và tấn công của tội ác, nhưng cảnh sát lại khoanh tay đứng nhìn Kẻ tội đồ trong mơ tượng trưng tâm gian ác và thói quen hung hãn tồn tại trong tiềm thức của người nằm mơ. Trong giấc mơ, nếu cảnh sát và more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat