mơ về chai lọ

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy chai lọ

Chai lọ

Nếu mơ thấy chai lọ trống không, tượng trưng sự trống rỗng trong bạn. Phải chăng bạn cảm thấy sức tàn lực kiệt, hay mất đi niềm lạc quan vui sống Chai lọ trong mơ có thể tượng trưng cho cơ quan giới tính nữ. Nếu mơ thấy chai lọ đã được chứa đầy, những more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat