mơ thấy chim gõ kiến

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy chim gõ kiến

Chimgokien2

hay nghe tiếng kêu của nó, dự báo gia đình bạn có thể sẽ xuất hiện một vài bất hòa, nên bạn cần chú ý lời nói và hành vi của mình. Chim gõ kiến xuất hiện trong mơ cảnh báo bạn cần thận trọng trong lời nói và việc làm của mình. Mơ thấy more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat