lịch xem ngày tốt xấu

SAO CHẨN THỦY DẪN TỐT HAY XẤU?

S48 CTD

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao CHẨN THỦY DẪN tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO DỰC HỎA XÀ TỐT HAY XẤU?

S59 DHX

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao DỰC HỎA XÀ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO TRƯƠNG NGUYỆT LỘC TỐT HAY XẤU?

S58 TNL

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao TRƯƠNG NGUYỆT LỘC tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO TINH NHẬT MÃ TỐT HAY XẤU?

S33 TNM

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao TINH NHẬT MÃ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO LIỄU THỔ CHƯƠNG TỐT HAY XẤU?

S34 LTC

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao LIỄU THỔ CHƯƠNG tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO QUỶ KIM DƯƠNG TỐT HAY XẤU?

S35 QKD

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao QUỶ KIM DƯƠNG tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO TỈNH MỘC CAN TỐT HAY XẤU?

S37 TMC

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao TỈNH MỘC CAN tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO SÂM THỦY VIÊN TỐT HAY XẤU?

S38 STV

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao SÂM THỦY VIÊN tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO CHỦY HỎA HẦU TỐT HAY XẤU?

S40 CHH

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao CHỦY HỎA HẦU tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO TẤT NGUYỆT Ô TỐT HAY XẤU?

S42 TNO

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao TẤT NGUYỆT Ô tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO MÃO NHẬT KÊ TỐT HAY XẤU?

S43 MNK

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao MÃO NHẬT KÊ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO VỊ THỔ TRĨ TỐT HAY XẤU?

S45 VTT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao VỊ THỔ TRĨ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat