lịch xem ngày tốt xấu

SAO TỈNH MỘC CAN TỐT HAY XẤU?

S37 TMC

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao TỈNH MỘC CAN tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO SÂM THỦY VIÊN TỐT HAY XẤU?

S38 STV

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao SÂM THỦY VIÊN tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO CHỦY HỎA HẦU TỐT HAY XẤU?

S40 CHH

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao CHỦY HỎA HẦU tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO TẤT NGUYỆT Ô TỐT HAY XẤU?

S42 TNO

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao TẤT NGUYỆT Ô tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO MÃO NHẬT KÊ TỐT HAY XẤU?

S43 MNK

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao MÃO NHẬT KÊ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO VỊ THỔ TRĨ TỐT HAY XẤU?

S45 VTT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao VỊ THỔ TRĨ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO LÂU KIM CẨU TỐT HAY XẤU?

S44 LKC

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao LÂU KIM CẨU tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO KHUÊ MỘC LANG TỐT HAY XẤU?

S46 KML

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao KHUÊ MỘC LANG tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO BÍCH THỦY DU TỐT HAY XẤU?

S49 BTD

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao BÍCH THỦY DU tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO THẤT HỎA TRƯ TỐT HAY XẤU?

S48 THT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao THẤT HỎA TRƯ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO NGUY NGUYỆT YẾN TỐT HAY XẤU?

S51 NNY

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao NGUY NGUYỆT YẾN tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

SAO HƯ NHẬT THỬ TỐT HAY XẤU?

S50 HNT

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì Sao HƯ NHẬT THỬ tốt hay xấu? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, ngoài việc chọn ngày tốt ra, thì xem ngày tốt đó nó trùng với Sao gì trong Nhị Thập Bát Tú, để biết sự tốt xấu more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat