giải sao hạn Tân Sửu 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nữ

chuoi-ty-huu-thach-anh-tim-1197-02

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-2-1962) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Huỳnh Đế. Quan lộc cô quạnh MẠNG: Bích thượng Thổ (Đất trên đường) SAO: Văn hớn: Thị phi, tai tiếng HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nam

H251G-Phat-di-lac

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-2-1962) Vật Phẩm May Mắn: Di Lạc Quảy Vàng Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Huỳnh Đế. Quan lộc cô quạnh MẠNG: Bích thượng Thổ (Đất trên dường) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, bất an HẠN: Ngũ Mộ: more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat