giấc mơ thể hiện điều gì

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy điều lành, điều dữ

điều lành, điều dữ

Nằm mơ thấy trời sáng dần: điềm lành, sông lâu. – Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý. – Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo. – Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh. – Nằm mơ thấy trời mở cửa: được quan tước. – Nằm more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat