đền chùa Phật giáo

Những biểu tượng phong thủy may mắn có nguồn gốc từ Ấn Độ và Tây Tạng

bieutuong

Có tám bảo vật trong các đền chùa Phật Giáo. Những biểu tượng may mắn này có nguồn gốc từ Ấn Độ và Tây Tạng, chúng được rất nhiều người Hoa áp dụng vào việc thực hành phong thủy. Báu vật thứ nhất là nút thần tượng trưng cho trạng thái samsara-tức vòng luân hồi more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat