nhà ở gần chùa

PHONG THỦY LUẬN NGOẠI HÌNH GIA TRẠCH (6)

Nhà ở tại sao phải cách xa chùa, miếu?

Những người quan niệm có thần linh trên thế gian đều cho rằng những nơi như chùa, miếu, đền thờ, đạo quán, nhà thờ là nơi gần thần linh nhất, là nơi trấn quỷ diệt tà, vì thế ở đó sẽ có cảm giác an toàn.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat