tướng sát chồng

Phụ nữ có gò má cao thì tốt xấu như thế nào?

gmc

Hỏi: Phụ nữ có gò má cao, thì ảnh hưởng tốt xấu như thế nào về vận mạng? Đáp: – Gò má phụ nữ ẩn chứa phúc đức, nếu đầy đặn tròn trịa thì là tốt, mày thanh mi tú nữa ắt là người có thần thái, điển hình của mẹ hiền vợ đảm, cá more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat