tử vi tài chánh Bính Dần 2016 Nữ mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Dần 31 Tuổi – Dương Nữ

CG1259-Chuong-gio-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Bính Dần 31 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn: Chuông Gió Chuông Đồng Tướng tinh: Chim Trĩ, con Dòng: Xích Đế, cô quạnh Mạng: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò) Sao: Thái âm: Danh lộc tốt Hạn: Tam kheo: Xây xát tay chân more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat