Tử Vi 2016 Tuổi Tị Nữ Mạng

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ

d109-ho-lo-tron-trung

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đồng Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Hắc Đế, trường mạng. MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Kế Đô.(Ốm Đau-Rối Rắm). HẠN: Thiên Tinh. (Đôi co-Hay tranh chấp) VẬN NIÊN: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ

ty-huu-thach-anh-vang-vay-rong-s764

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO: Thái Dương. (Danh lộc- May mắn) HẠN: Địa Võng. ( Âu lo- more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ

long-quy-m145

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978 Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Lam Ngọc Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ( Đất pha cát) SAO: Thái Âm. (Danh Lộc- May Mắn). HẠN: Tam Kheo. (Cẩn thận xây more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ

xau-18-xu-cc2002

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1989 đến 26-01-1990 Vật Phẩm May Mắn: Xâu 18 Xu Tướng tinh: Con khỉ Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG : Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO : Kế Đô (Ốm đau- Rối rắm) HẠN: Thiên Tinh, (Đôi co more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat