sắp xếp phòng theo phong thủy

Sắp xếp các khu chức năng trong nhà

Khi sắp xếp các khu chức năng trong một ngôi nhà, bản thân các khu vực tốt xấu và mối quan hệ với người cư ngụ cần phải được tính toán từ đầu, theo những quy luật về công năng, thẩm mỹ và tâm lý sử dụng. Một trong những tri thức con người có more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat