phong thuy so nha

Chọn các con số và màu sắc phù hợp bản mệnh – những ví dụ

Photo_Download.aspx

Ví dụ : Người Ngũ Hành bản mệnh thiếu hành Hoả (Tứ Trụ có dụng thần là Hoả) nên sử dụng nhiều màu đỏ, màu hồng trong trang phục, màu xe cộ, đồ dùng. Các con số nên dùng số 3, 4 thuộc Hoả. Người bản mệnh thiếu hành Mộc nên sử dụng nhiều màu more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat