Phong Thủy

Những môn như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ có chính xác thật sự hay không ?

index

Một môn khoa học chỉ được công nhận khi có các điều kiện sau đây : – Có những tiền đề được xác nhận là đúng đắn – Có những cơ chế suy luận và diễn dịch chính xác – Có thể biểu thị bằng các định lý và công thức tính toán Và quan more »

Mối tương quan giữa Âm Dương, Ngũ Hành và Bát Quái trong một lý thuyết thống nhất

1

Phần âm dương Mối tương quan giữa Âm Dương, Ngũ Hành và Bát Quái trong một lý thuyết thống nhất : Âm Dương chính là lý thuyết bao trùm tất cả lý thuyết khác thông qua quy luật vận động của hai khí Âm Dương tạo thành vũ trụ và vạn vật. Âm thịnh thì more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat