nghệ thuật đá cảnh

Ứng dụng của nghệ thuật đá cảnh vào việc xây cất

Những sự ứng dụng của nghệ thuật đá cảnh vào việc xây cất, trang trí mang tính thẩm mỹ, làm cân bằng giữa con người và không gian chung quanh. Có tính chất mang nét phong-thủy của phương đông, đậm chất khoa học.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat