ngày tốt tổ chức lễ cưới

NGÀY NÀO TỐT ĐỂ TỔ CHỨC LỄ HỎI, LỄ CƯỚI?

M10 TC LH LC

Hỏi: Trong lịch xem ngày tốt xấu, thì ngày nào là ngày tốt để tổ chức Lễ hỏi, Lễ cưới? Trả lời: Trong thuật phong thủy chọn ngày giờ tốt, tránh ngày giờ xấu, thì việc chọn ngày tốt để tổ chức Lễ hỏi, tổ chức Lễ cưới, theo lịch chọn ngày tốt, tránh ngày more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat