mơ thấy mẹ chồng

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy mẹ

Mơ thấy mẹ

Nếu ta mơ thấy cha hoặc mẹ vốn đã qua đời, bạn hãy chờ đợi, tin tức quan trọng có thể sẽ đến. Nếu bạn nói chuyện với cha hoặc mẹ quá cố trong mơ, tin tức tốt lành sẽ sớm xuất hiện, có thể là dưới hình thức thừa kế. Cha mẹ là những more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat